Kopers van vastgoed zijn zich er soms niet van bewust dat een voorlopige koopakte een definitieve verbintenis vormt, met als doel onder andere de verkoper ervan te verzekeren dat de koper zijn kandidatuur niet zal intrekken.

De ondertekening van de authentieke akte volgt gewoonlijk pas vier maanden later, zodat de koper tijd heeft om een lening aan te gaan. Als de bank toch zou weigeren, verliest de koper zijn voorschot en moet hij bovendien registratierechten betalen op vastgoed dat hij nooit zal kopen.

Met een opschortende voorwaarde in de voorlopige koopakte kunnen zulke onaangename verrassingen worden vermeden.

Die clausule zorgt ervoor dat de verkoop nog niet voltrokken is en de toekomst ervan onzeker is, zodat een verkoper bij meerdere biedingen die rond hetzelfde bedrag schommelen, geneigd zal zijn de voorkeur te geven aan de verkoper die geen opschortende voorwaarde eist. De PS beschouwt dat als een ‘pervers effect’ en vraagt daarom opnieuw om de verplichte opname van een opschortende voorwaarde bij de verkoop van alle vastgoed.

Tekst wetsvoorstel:  http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0919/54K0919001.pdf

Bron artikel: Trends; http://trendstop.knack.be/nl/ontop/ondernemen/geen-aankoop-van-vastgoed-zonder-lening-1021-375399.aspx