Vanaf zaterdag 13 februari kunnen er opnieuw plaatsbezoeken doorgaan in aanwezigheid van de vastgoedmakelaar, op voorwaarde dat het sectorprotocol strikt nageleefd wordt. Tot en met 12 februari mocht dat enkel als er op dat moment niemand anders in het pand aanwezig was.

“Vanaf 13 februari zijn de prestaties van professionele dienstverleners in de vastgoedsector (alleen of vergezeld door mensen die een woning willen huren of kopen), die rechtstreeks verband houden met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bv. een huisbezoek, het nemen van foto’s, het uitvoeren van een expertise,…) toegelaten aan huis mits naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol”.

De regels uit het protocol zullen van toepassing zijn voor alle types van bezoeken aan woningen, al dan niet in aanwezigheid van potentiële kopers en huurders. Het protocol is een aanvulling op de sectorgids die van toepassing is in het Paritair Comité 323 voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden.

Download het sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector

Lees in het sectorprotocol de volledige info over onderstaande onderdelen ervan:

 • Strikte opvolging van de basisregels
 • Preventief informeren
 • Voorbereiden van het bezoek
 • Mondmaskerplicht
 • Ventilatie en verluchting
 • Coördinator Corona
 • Beschermingsmiddelen
 • Opleiding medewerkers
 • Specifieke regels voor bezoeken aan panden
 • Niet naleven regels
 • Contact tracing
 • Richtlijnen voor kandidaat-kopers en -huurders
 • Richtlijnen voor bewoners

Bron: BIV, 12 februari 2021, “Vastgoedmakelaar mag weer aanwezig zijn bij plaatsbezoeken”, mits naleving protocol, Geraadpleegd van