Archives

juli 2012

Een contract is niet heilig

Indien Partijen in ons land een overeenkomst sluiten zijn ze in principe gehouden de bepaling ervan na te leven. Zo’n overeenkomst is echter niet heilig: de rechter kan bepalingen die sancties bevatten indien één van de partijen haar verplichtingen niet nakomt of gedeeltelijk opzij schuiven. Zo sprak de vrederechter zich onlangs nog uit over een…

Nieuwe wet op rookmelders

Sinds januari dit jaar is er een nieuwe wet gekomen inzake het gebruik van rookmelders. Dit brengt met zich mee dat alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders.Bovenop deze algemene bepaling is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien voor de bestaande huurcontracten.U kan meer informatie terugvinden…