Sinds januari dit jaar is er een nieuwe wet gekomen inzake het gebruik van rookmelders.

Dit brengt met zich mee dat alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders.Bovenop deze algemene bepaling is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien voor de bestaande huurcontracten.U kan meer informatie terugvinden via de volgende link:https://www.wonenvlaanderen.be/ondersteuning_voor_professionelen/woningkwaliteit_voor_professionelen/vlaamse_verplichtingen_over_rookmelders#item_210