Een sms is betrouwbaar als bewijsmiddel bij de aankoop of verkoop van een woning.  Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Gent beslist.

Een echtpaar aanvaardde per sms een bod van 550.000 euro op hun woning.  Maar toen ze later een hoger bod kregen, ondertekenden ze toch een verkoopovereenkomst met de nieuwe kopers.  Want, zo dachten ze, een sms is geen geschrift en dus hoefden ze zich niet te houden aan het eerste bod.

De rechtbank van eerste aanleg in Gent denkt daar anders over. “Een sms-bericht is geen onderhandse verkoopovereenkomst of compromis, maar wel een geschrift dat als begin van bewijs kan dienen.”  Daarbij moeten bijkomende elementen aantonen dat de verkopers wel degelijk de sms verstuurden, zoals de gsm-factuur dat er veel contact was geweest tussen beide partijen.

Wij raden U aan om voorzichtig te zijn bij sms- en mailverkeer : deze geschriften kunnen immers juridische gevolgen hebben.

bron:CIBbericht van 24 april 2012