CIK vandaag

Bloggen over vastgoed

Meer huurders geweigerd

Huurders worden vandaag de dag meer en meer geweigerd wanneer ze geen vast werk hebben. De redenen en resultaten kan u in onderstaande link lezen. huurders geweizigd door gebrek aan vast werk

Kleine Belgische woning is erg betaalbaar

Een studie van adviesbureau Deloitte geeft weer dat ons land in de ‘property index’ hoog scoort op vlak van betaalbaarheid van een nieuwe kleine woning voor belgische gezinnen! Klik op de link onderaan voor het betreffende artikel! 20130715 kleine belgische woning is erg betaalbaar

Een contract is niet heilig

Indien Partijen in ons land een overeenkomst sluiten zijn ze in principe gehouden de bepaling ervan na te leven. Zo’n overeenkomst is echter niet heilig: de rechter kan bepalingen die sancties bevatten indien één van de partijen haar verplichtingen niet nakomt of gedeeltelijk opzij schuiven. Zo sprak de vrederechter zich onlangs nog uit over een…

Nieuwe wet op rookmelders

Sinds januari dit jaar is er een nieuwe wet gekomen inzake het gebruik van rookmelders. Dit brengt met zich mee dat alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders.Bovenop deze algemene bepaling is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien voor de bestaande huurcontracten.U kan meer informatie terugvinden…