De verkoper zal aan zijn eigendom een bepaalde waarde hechten, dit zal dus de vraagprijs vormen voor het onroerend goed. De koper op zijn beurt zal ook een waarde bepalen die hij bereid is te geven voor het eigendom.

De koper zal bereid zijn het huis te kopen wanneer zijn waardering van het onroerend goed groter is of gelijk aan de prijs die de verkoper ervoor vraagt. Voor de koper is het goed dan meer waard dan dat hij ervoor moet betalen. De verkoper zal tevreden zijn omdat hij zijn vraagprijs zal ontvangen, de koper op zijn beurt zal ook tevreden zijn omdat hij het onroerend goed hoger waardeert. Maar, hoe vinden koper en verkoper elkaar zonder de hulp van een vastgoedmakelaar of vastgoedbemiddelaar?

De voorwaarde voor het slagen van deze operatie is wel dat beide partijen elkaar moeten treffen. Dit kan een tijdje duren en deze wachttijd kan zowel voor de koper als de verkoper financiële nadelen met zich meebrengen. Deze financiële nadelen kunnen de bereidheid verklaren waarom men in bepaalde gevallen beslist om het onroerend goed toch tegen een lagere prijs te verhandelen.

Wanneer men tijdens het proces een vastgoedmakelaar inschakelt kan dit financiële nadeel voor een gedeelte worden verholpen indien de makelaar het al nodige doet om de woning zo snel mogelijk te verkopen, marketing, publiciteit, Internet zoekertje, enz. Het te koop aanbieden van een onroerend goed bij een vastgoedmakelaar zal de kans verhogen dat de verkoper en koper elkaar treffen. De vastgoedmakelaar zal immers de efficiëntie van het zoekgedrag van de koper en de verkoper verhogen. Door het inzetten van een vastgoedmakelaar kan men dus meestal sneller komen tot het sluiten van een verkoopovereenkomst.

Wanneer een eigenaar zijn onroerend goed wil verhandelen, moet hij een vastgoedmakelaar kiezen die de transactie zal begeleiden. Welke elementen zijn doorslaggevend bij de keuze van een vastgoedmakelaar: de top vijf van de factoren die de keuze van vastgoedmakelaar helpen bepalen ziet er uit als volgt:

  • Reputatie van het kantoor / het kantoor werd aanbevolen door derden
  • Omvang van de commissiepercentages
  • Professionaliteit van de medewerkers van het kantoor
  • Nabijheid van het kantoor
  • Eventuele ervaringen uit het verleden

Welke rol spelen vastgoedmakelaars bij de werking van de vastgoedmarkt?
De verkoper van een onroerend goed heeft de keuze om ofwel zijn eigendom rechtstreeks te verkopen aan een geïnteresseerde koper ofwel een vastgoedmakelaar in te schakelen om zijn eigendom op de markt te brengen. Deze keuze zal een beperkende invloed hebben op de hoogte van de commissie die vastgoedmakelaars aanrekenen. Als deze commissie te hoog wordt vastgelegd, zal de verkoper overstappen op een andere vastgoedmakelaar die een lagere commissie hanteert of hij zal zelf proberen om een kandidaat-koper te zoeken die bereid is om het goed te kopen.

Er verschillende factoren die de werking van de vastgoedmarkt bemoeilijken. Ten eerste worden we geconfronteerd met het feit dat onroerende goederen niet kunnen worden verplaatst. Daarnaast is er de ongelijksoortigheid van de huizen en andere onroerende goederen. Behalve voor appartementen en sociale woningen is de ongelijksoortigheid een factor die zwaar doorweegt bij de verhandeling van gezinswoningen. Een derde factor die het proces bemoeilijkt is het feit dat transacties tussen individuele kopers en verkopers niet frequent optreden. Een laatste factor is de complexiteit die gepaard gaat met de  financiële en legale dimensie van de transactie. Er komt heel wat bij de verhandeling van een onroerend goed kijken, wat er de transactie natuurlijk niet op vereenvoudigt. Het zijn deze factoren die de rol van de vastgoedmakelaar helpen bepalen.

De twee keuzes die de verkoper heeft waarnaar daarstraks al werd verwezen, namelijk het zelf aanbieden of het inschakelen van een vastgoedmakelaar, hebben verschillende gevolgen voor het verdere verloop van het proces.

  • Wanneer de verkoper kiest om zelf zijn eigendom van de hand te doen, moet hij opdraaien voor alle kosten die daarmee gepaard gaan. De verkoper zal zelf publiciteit moeten maken en advertenties plaatsen in dagbladen, magazines of op het Internet, hij zal ook tijd moeten stoppen in het rondleiden van geïnteresseerde kopers. De eigendom blijft ook geld kosten zolang deze niet verkocht raakt. Zeker bij leegstand moeten de eigenaars erop letten dat er geen schade optreedt die de vastgoedwaarde van het onroerend goed gevoelig kan doen afnemen.
  • Wanneer de verkoper echter kiest voor een vastgoedmakelaar ‘komt hij er vanaf’ met het betalen van een commissie. Een rationele verkoper zal kiezen voor die optie die hem een hogere verwachte return oplevert.

Bron: http://www.billionhomes.com/vastgoednieuws/2014/03/18/factoren-die-de-voorkeur-van-vastgoedmakelaar-helpen-bepalen/