Billionhomes analyseerde voor het 1e kwartaal van 2014 het verschil tussen de initiële vraagprijs en de gerealiseerde koopsom. Wat blijkt: de koopsom ligt gemiddeld 11,8% lager dan de initiële vraagprijs. Een koper betaalt hierdoor begin 2014 gemiddeld ruim €30.000 minder voor een woning dan de vraagprijs. Dit verschil loopt nog verder op voor woningen die langer te koop staan. Voor woningen die langer dan 2 jaar te koop staan is de afslag gemiddeld 20,4% en betalen kopers gemiddeld €52.000 minder dan de vraagprijs.

Om meer inzicht te krijgen in hoe de afwijking tussen vraag- en verkoopprijs varieert is het percentage afwijking van de initiële vraagprijs en de koopsom naar woningtype per looptijd geanalyseerd. De conclusie is dat naarmate de looptijd toeneemt de afwijking tussen vraag- en verkoopprijs ook toeneemt.

Een mogelijke verklaring voor de grote verschillen naar looptijd is de dalende markt (vraagprijzen): woningen die langer dan twee jaar te koop staan kennen reeds een gemiddelde prijsdaling van 11,2%. De woningprijzen staan meer en meer onder druk en het lijkt verstandig om in de huidige marktomstandigheden een scherpe vraagprijs neer te zetten.

Bron: http://www.billionhomes.com